buồn

Những ngày đang tới gần tết nguyên đáng bỗng thấy nhớ nhà nhớ quê tôi quá, năm nay không về nên lòng luôn gợn sóng và tâm tư rối bời. ...